Przejdź do treści

Obrona z wykorzystaniem zrzutek

O skutecznej grze w obronie przesądzają nie tylko celne wisty i pomyłki rozgrywającego. W grze defensywnej warto wykorzystywać systemy zrzutek, które są niezwykle pomocne i skutecznie pomagają uzyskać obraz karty partnera. Do najpopularniejszych ustaleń w zakresie zrzutek należą tzw. marka i demarka.

Wskazany wyżej system jest niezwykle prosty i bardzo skuteczny. Do zagranej karty partnera należy zrzucić małą kartę – jeśli oczekujemy kontynuacji wistu albo wysoką kartę – jeżeli oczekujemy zmiany koloru wistu. System ten umożliwia skuteczne poinformowanie partnera o lokalizacji posiadanych wartości.

Kontrakt 3BA. Co należy wyrzucić z poniższej ręki na wist partnera asem pik?

♠ D W 8 5 3
♥ 7 3 2
♦ 4 3
♣ 8 7 6

Wist partnera prawdopodobnie doprowadzi do obłożenia kontraktu. Wyjście asem wskazuje bowiem posiadanie króla – jest to typowy wist z sekwensu. Należy zatem dołożyć trójkę pik. Będzie to niska karta, która zachęci partnera do kontynuacji natarcia w piki (odpowiednio królem pik i w trzeciej lewie małym pikiem).

Do zobaczenia już w najbliższy czwartek:)

Skontaktuj się z nami